Tietoa asukkaalle

Asukkaan ABC

Hanki kotivakuutus ja palovaroitin

Kun muutat uuteen asuntoon, hanki kotivakuutus omasta vakuutusyhtiöstä tai päivitä uuden asunnon tiedot vakuutusyhtiölle. Kotkan Asunnoilla on kiinteistövakuutus, mutta se koskee vain kiinteistöä. Se ei korvaa irtainta omaisuuttasi esimerkiksi tulipalon tai vesivahingon sattuessa. Muista hankkia ja asentaa asuntoosi myös palovaroitin.

Hoida asuntoa & yhteisiä tiloja ja ilmoita vioista heti

Hoida asuntoa ja yhteisiä tiloja huolellisesti – aivan kuin ne olisivat omaa omaisuuttasi. Jos sinä itse, perheenjäsen, vieraasi tai muu luvallasi talossa oleva henkilö aiheuttaa vahinkoa asunnolle tai yhteisille tiloille, joudut korvaamaan vahingon. Olet korvausvelvollinen myös, jos vahinko syntyy huolimattomuuden takia – esimerkiksi jos jätät vesivuodon ilmoittamatta.

Jos huomaat vian, ota heti yhteyttä huoltoon! Ilmoita heti esimerkiksi WC:n vuotamisesta, jotta vuoto ei ehdi aiheuttaa suuria kustannuksia. Pitkällä tähtäimellä vika voi vaikuttaa myös vuokraan.

Säästä energiaa ja ota ympäristö huomioon

Lajittele ja kierrätä jätteet oikein. Käytä vettä säästeliäästi ja sammuta turhat valot. Nämä yksinkertaiset arjen niksit pitävät jätehuolto- ja energiakustannukset kurissa ja voivat vaikuttaa myös vuokraan

Huolehdi lemmikeistäsi

Lemmikkieläinten pito asunnoissa on sallittu. Muista, että lemmikit on pidettävä pihalla talutushihnassa tai valjaissa. Huolehdi myös, että lemmikkisi eivät aiheuta vahinkoa ja siisti pois niiden jätökset.

Huomioi muut asukkaat ja ilmoita jatkuvasta häiriöstä

Ota muut asukkaat huomioon noudattamalla hyviä tapoja ja yhteisiä järjestyssääntöjä. Jos joku asukas aiheuttaa häiriötä ja tilanne jatkuu keskustelusta huolimatta, voit ilmoittaa häiriöstä lomakkeella. Muista allekirjoittaa ilmoitus! Ilman ilmoitusta emme voi vaikuttaa häiriöihin.